ABC PRO
801 044 102

Szkolenia autorskie ABC PRO


SZKOLENIA AUTORSKIE

„Szkolenia autorskie” to nowa, bardzo atrakcyjna i efektywna forma spotkań szkoleniowych użytkowników systemów ABC PRO z ich autorami – odpowiedzialnymi zarówno za stronę merytoryczną jak i programistyczną. Udział w „Szkoleniach autorskich” to najlepszy sposób na stałe rozszerzanie swojej wiedzy i umiejętności korzystania z Edytora XML oraz BAW, jak również możliwości wykorzystywania ww. narzędzi w bieżącej pracy swojego Urzędu.

Zapisz się na szkolenie

Dla kogo?

Szkolenia te są przeznaczone przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników, ale też informatyków oraz innych osób, które odpowiadają za „elektronizacje prawa” w Urzędzie i chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, poprzez możliwość zasięgnięcia informacji „u źródła”. Ze względu na swój wyjątkowy charakter oraz program, mogą i nawet powinny w nich uczestniczyć także „osoby decyzyjne” – dzięki informacjom oraz odpowiedziom na pytania bezpośrednio od autorów, znacznie łatwiej jest następnie podejmować decyzje dotyczące dalszych działań w zakresie „elektronizacji prawa” w Urzędzie.

Gdzie i kiedy?

Miejscem szkolenia jest siedziba ABC PRO – Warszawa, ul. Owsiana 12 (zobacz: mapka dojazdowa) Zajęcia prowadzone są przy użyciu projektora, równocześnie każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji laptop z zainstalowanym oprogramowaniem w celu możliwości samodzielnego wykonania danego ćwiczenia / innego zadania (w razie takiej potrzeby).

Czas szkolenia – od g. 10.oo do g. 14.oo (plus konsultacje indywidualne do g.15.oo)

Liczba miejsc ograniczona (do 15 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pełny program

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawowa praca w edytorze

1.    Aspekty prawne
2.    Omówienie interfejsu aplikacji

- ekran startowy aplikacji
- rozmieszczenie głównych przycisków i modułów 
3.    Tworzenie prostego aktu
- wprowadzanie treści bezpośrednio w aplikacji 
- import treści z innych formatów np. docx.
4.    Podpis i blokada dokumentu  
- blokowanie gotowego aktu
- składanie podpisu elektronicznego
5.    Podstawowe zasady formatowania
- formatowanie tekstu (podział wiersza, nowy akapit, spacja nierozdzielająca)
- puste strony po podpisie i załącznikach
- formatowanie tabel, zmiana orientacji stron

Przerwa

II. Tworzenie aktów prawnych

1.    Uchwała budżetowa oraz jej zmiany 
- dodawanie oraz edycja tabel w załącznikach
- dostosowanie rozmiaru tabeli do strony
- import treści z plików .xls 
- dodawanie załączników binarnych (PDF)
- Finanse Publiczne - dedykowany dodatek pozwalający na import aktów z systemu Besti@
2.    Plany zagospodarowania przestrzennego 
- treść aktu (opisy obszarów)
- mapy i inne pliki graficzne w załączniku
- zmiana rozmiaru strony 
3.    Porozumienia i aneksy
- niestandardowa metryka dokumentu (strony porozumienia / umowy)
- składanie podpisu elektronicznego (wielopodpis, podpis z wyłączeniem daty i numeru)
4.    Formularze i deklaracje w załącznikach

III. Baza Aktów Własnych (BAW)

1.    Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego (obowiązek ustawowy)
- zbiór aktów prawa miejscowego oraz inne dowolne zbiory dostępne dla mieszkańców z poziomu BIP
- zbiory publiczne / prywatne, uprawnienia do dokumentów, widok sesji / kadencji, hasła skorowidza
2.    Indeksacja podstaw prawnych
- obserwatorium zmian prawa – niezwłoczna informacja o zmianie przepisów na podstawie, których wydano akty własne (na poziomie konkretnego przepisu)o
3.    Integracja z Dziennikiem Urzędowym Województwa 
- automatyczna aktualizacja statusu aktu po publikacji w Dz. Urz. Województwa

Rejestracja

Uczestnictwo można zgłaszać za pomocą portalu szkolenia.abcpro.pl lub
- pocztą elektroniczną na adres bok@abcpro.pl
- faksem na numer: (022) 379 09 09

Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się i potwierdzimy udział w szkoleniu.