ABC PRO
801 044 102

Elektroniczny Dziennik Urzędowy


Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy o kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające skład i publikację dziennika urzędowego. System pozwala na pełną automatyzację przygotowania pozycji dziennika (właściwa czcionka, marginesy, nagłówki i winieta dziennika). Aplikacja może zostać posadowiona zarówno na serwerze z systemem WINDOWS jak i LINUX. System pozwala na prowadzenie elektronicznego skorowidza aktów, oraz udzielanie i podpisywanie wizy.

Skontaktuj się z nami Zapytanie ofertowe

Opis

Podstawa prawna

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) organy wydające dzienniki urzędowe (m.in. Prezes Rady Ministrów, Ministrowie, Urzędy Centralne, Urzędy Wojewódzkie) mają obowiązek udostępniać je także w formie elektronicznej wraz z elektronicznym skorowidzem oraz wizą w formie dokumentu elektronicznego. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Szczegółowe warunki techniczne dot. tworzenia i udostępniania dziennika urzędowego jak i tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu precyzuje Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nosników danych . (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz.1699).

Zgodnie z nowelizacją ustawy z roku 2011, od początku 2012 r. elektroniczne dzienniki urzędowe są źródłem prawa. Oznacza to, że posiadanie systemu tej klasy stanie się nieodzowne dla zachowania procesu publikacyjnego z mocą ogłoszenia.

System „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” spełnia wyżej wymienione wymogi.

Czym jest EDU?

System „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” jest kompleksowym zarówno pod względem technicznym, komunikacyjnym jak i merytorycznym, rozwiązaniem wspierającym tworzenie, skład oraz publikację elektronicznego dziennika urzędowego.

System przeznaczony jest do tworzenia i publikacji:

 • Dzienników Urzędowych Ministrów kierujących działami administracji publicznej,
 • Dzienników Urzędowych Urzedów Centralnych,
 • Wojewódzkich Dzienników Urzędowych.

Kto używa EDU?

Z systemu „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” korzystają:

Wsparcie

System jest stale rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa i oczekiwań naszych klientów. W szczególności dotyczy to wspomnianej nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Doświadczenie budowane od 2006 r. (pierwsze projekty przepisów dot. elektronicznej formy dzienników urzędowych) sprawiły, że jest to najbardziej innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt na rynku.

System „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” to niezwykle przydatne i praktyczne narzędzie, które pozwoli niemal „od zaraz” zacząć spełniać ustawowe wymogi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Na kolejnych zakładkach umieściliśmy zestaw przydatnych informacji, które pozwolą Ci podjąć decyzję, jak, kiedy i w jakim zakresie wdrożyć Elektroniczny Dziennik Urzędowy.

Do pobrania

 • Wykaz funkcjonalności

  W tym dokumencie znajduje się podstawowy wykaz funkcjonalności systemu Elektroniczne Dzienniki Urzędowe.

  pobierz plik
 • Opis systemu

  W tym dokumencie znajduje się szczegółowy wykaz funkcjonalności systemu Elektroniczne Dzienniki Urzędowe.

  pobierz plik

Zamówienie

Jak zamówić system?

Celem zamówienia systemu „Elektroniczne Dzienniki Urzędowe” wraz z jego wdrożeniem, należy się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą formularza zapytania ofertowego.

Przed uzgodnieniem szczegółów realizacyjnych, rekomendujemy przeprowadzenie prezentacji w siedzibie Zamawiającego – jest to doskonała okazja do przedstawienia funkcjonalności systemu oraz rozmowy merytorycznej dotyczącej wszelkich aspektów związanych z ogłaszaniem aktów prawnych w dziennikach urzędowych w postaci elektronicznej – tak na płaszczyźnie technicznej jak i organizacyjno-prawnej.