ABC PRO
801 044 102

Baza Aktów Własnych


Baza Aktów Własnych

Baza Aktów Własnych służy do publikowania aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML. Pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego”.

PrawoMiejscowe.pl Skontaktuj się z nami

Opis

Podstawowe informacje

Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy. Dodatkowo dokumenty uporządkowane są tematycznie poprzez zaawansowany, wielopoziomowy skorowidz zawierający zarówno hasła merytoryczne, jak i odsyłaczowe. BAW umożliwia publikowanie aktów w formie strukturalnych dokumentów XML jak i popularnych plików PDF, HTML, DOC itp. Rozbudowana metryka aktów zapewnia szeroki wachlarz możliwości: zawiera pełne informacja dotyczące dokumentów, pozwala na definiowanie powiązań (relacji) między aktami (zmienia/uchyla/unieważnia/wykonuje, itd.), zapewnia dostęp do aktów powiązanych, tekstów ujednoliconych, tekstów historycznych, tekstu aktu pierwotnego, aktów podobnych (wg przypisanych haseł skorowidza). Dla aktów w formacie XML powiązania tworzone są automatycznie, dla aktów w innych formatach, relacje są definiowane przez użytkownika.

BAW umożliwia wygodne przeglądanie dokumentów w widoku wszystkich aktów według: zintegrowanego skorowidza, organów wydających, prowadzonych zbiorów, podstaw prawnych, statusu obowiązywania oraz roczników. Dokumenty możemy wyszukiwać w trybie uproszczonym jak i zaawansowanym. Z poziomu treści aktu, użytkownik ma dostęp do pełnych informacji odnośnie dokumentu, jego obowiązywania, nowelizacji, powiązań z innymi aktami a także historii zmian dokonywanych na pliku. Ponadto BAW pozwala na wyświetlenie treści z dostosowaniem do rozdzielczości ekranu użytkownika oraz do osób słabowidzących (wysoki kontrast, powiększanie rozmiaru czcionki).

Baza Aktów Własnych pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego”, zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W Bazie mogą być także publikowane wszystkie inne zbiory aktów / dokumentów prowadzonych przez Urząd (np. zbiory uchwał rady, zbiory uchwał zarządu powiatu/województwa, zbiory zarządzeń wójta / burmistrza / starosty / marszałka województwa, itp.). Portal spełnia wszystkie wymogi dla Biuletynu Informacji Publicznej i może stanowić fragment BIP urzędu (spełnia podstawowe wymagania W3C w zakresie zgodności ze standardem XHTML). BAW jest zintegrowany z Wojewódzkimi Dziennikami Urzędowymi - na podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio z systemu e-Dziennik, następuje automatyczna zmiana statusu aktu prawnego na „ogłoszony” jak również określana jest data jego wejścia w życia oraz zapisywany szereg innych ważnych informacji (data ogłoszenia aktu w dzienniku, numer i pozycja dziennika, link do aktu w dzienniku urzędowym).

Korzyści wynikające z zastosowania Bazy Aktów Własnych:

  • możliwość prowadzenia dowolnych zbiorów aktów,
  • proste i zaawansowane wyszukiwanie aktów,
  • zaawansowany wielopoziomowy skorowidz aktów,
  • rozbudowana, pełna metryka aktu,
  • pełna obsługa dokumentów strukturalnych XML,
  • możliwość publikacji aktów zapisanych w plikach PDF, HTML, DOC itp,
  • komfortowe przeglądanie aktów,
  • integracja z Wojewódzkimi Dziennikami Urzędowymi,
  • spełnienie wymogów dla BIP.